Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Hizmetlerimiz

TÜBİTAK Ar-Ge Destek Programları

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri ........

Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu Ve Sürdürülebilirliği

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde, Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi...

Avrupa Birliği Ar-Ge Destek Programları

Avrupa Birliği Komisyonu; araştırmayı güçlendirmeyi, yeniliği teşvik etmeyi, bilim insanları ile KOBİ’lerin ve büyük ölçekli sanayi şirketlerinin AB destekli projeler için fon almasını kolaylaştırmayı hedeflemektedir...

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımları teşvik etmek amacıyla oluşturulan teşvik sistemi; yatırımın büyüklüğü, yatırımın yapılacağı sektör ve bölgeye göre farklılık göstermektedir. Bu kapsamda öncelikle firmanın yapılacağı yatırım değerlendirilerek...

Teknopark Destekleri

Ar-Ge projeleri farklı ulusal ve ulusal arası fonlar tarafından çok yüksek oranlarda desteklenmektedir. Ancak bu desteklerden faydalanmak için şirketlerin mutlaka Ar-Ge projeleri


Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu Ve Sürdürülebilirliği

Ar-Ge ve İnovasyon konusunda uçtan uca hizmet veren Etkin Proje bugüne kadar yüzlerce kurumsal firma ve profesyonele Ar-Ge ve İnovasyon konusunda başarılı eğitimler vermiştir. Etkin Proje’nin 20 yılı aşkın...

İhracat Destekleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri kapsamında, firmalarımızın uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazanmalarına olanak sağlayan ve hazırlık – pazarlama-markalaşma süreçlerini kapsayan destekler konusunda uçtan uca...

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Yüksek teknoloji ürünlerin ticarileşmesi ve bu ürünlere yönelik yatırımın artırılması ve hızlandırılmasını amaçlayan “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” kapsamında; Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde..

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destek Programları kapsamında projenin uygunluğunun belirlenmesi adına öncelikle bir fizibililte çalışmasının gerçekleştirilmektedir. Uygun görülen projelerin de tüm dosya hazırlığı, raporlama ve sunum faaliyetleri ...

Kalkınma Ajansı Destekleri

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kurulan kalkınma ajansları ile bölgesel, sektörel ya da genel kapsamlı teşvikler verilmektedir. Türkiye’nin farklı şehirlerinde hizmet veren Etkin Proje, kalkınma ajansı bulunan bölgelerde, kalkınma ajansının...

Cascade Funding – Fon/Proje Yönetimi Hizmeti

Cascade Funding Fon/Proje Yönetimi Hizmeti kapsamında yararlanıcı statüsünde olan kuruluşların hibe programlarına başvuru ve yürütme hizmetinden başlayarak SME/Startupların bu fondan...

Yatırım Fizibilitesi

Mevcut durumu inceleyerek bir Ar-Ge yatırımını teknik ve mali yönleri ile ortaya koyan, fikir olarak ortaya çıkan yatırımın gerçekleştirilmesinin yönetimce kabul veya ret edilmesine...


Yeni Sitemize Özel

Formu Dolduranlara
15% İndirim Kazanıyor

    Yatırım Teşvik Formu

    Web sitemize özel Yatırım teşvik formumuzu doldurun danışmanlık hizmetimizden %15 indirim fırsatımızdan faydalanın