Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Yatırım Teşvik

Türkiye’de İmalat Sanayii’nin Alt Kırılımları Nelerdir?

Türkiye’de İmalat Sanayisinin Alt Kırılımları Nelerdir? Devlet Teşvikleri ve İmalat Sanayi İlişkisi

Devlet teşvikleri ile birlikte Türkiye, ekonomik büyüme ve kalkınma açısından önemli bir potansiyele sahip bir ülkedir. İmalat sanayii, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak kabul edilmektedir. İmalat sanayii, hem üretim hem de istihdam, ihracat, yatırım ve teknolojik gelişme gibi alanlarda önemli katkılar sağlamaktadır.

Devlet Teşvikleri Açısından Anahtar Niteliğinde Olan İmalat Sanayii Sektörleri

İmalat sanayii, alt kırılımları itibariyle çok çeşitli sektörleri içerir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre İmalat Sanayii’nde dikkat çeken alt kırımlar şu şekildedir:

 • Ana metal sanayii
 • Elektrikli teçhizat ve elektronik ürünler sanayii
 • Gıda ürünleri sanayii
 • Giyim ürünleri sanayii
 • Kara, deniz taşıtları ve yan sanayii
 • Kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayii
 • Maden, taş ve toprak ürünleri sanayii
 • Makine, aksam ve metal eşya sanayii
 • Orman, kağıt ürünleri, mobilya ve basım sanayii
 • Tekstil ürünleri sanayii

Bu sektörler arasında bazıları Türkiye’nin geleneksel güçlü alanlarıdır. Örneğin, tekstil, giyim, deri, otomotiv gibi sektörler Türkiye’nin ihracatta önemli bir paya sahiptir. Bazı sektörler ise Türkiye’nin yeni yükselen alanlarıdır. Örneğin, ilaç, elektronik, makine gibi sektörler Türkiye’nin teknolojik gelişme ve katma değer yaratma potansiyelini arttırmaktadır.

Devlet Teşvikleri ile Yükselişe Geçen İmalat Sanayii Kırılımlarının Performansı Nasıl Değerlendirilebilir?

Türkiye’nin imalat sanayii alt kırılımlarının devlet teşvikleri açısından performansını değerlendirmek için çeşitli göstergeler kullanılabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Devlet teşvikleri sonucunda üretim endeksi

İmalat sanayii alt kırılımlarının fiziki üretim miktarlarını gösterir. Üretim endeksi arttıkça o sektördeki üretimin arttığı anlaşılır.

Kapasite kullanım oranı

İmalat sanayii alt kırılımlarının mevcut kapasitelerinin ne kadarını kullandıklarını gösterir. Kapasite kullanım oranı yükseldikçe o sektördeki talebin arttığı anlaşılır.

Ciro endeksi

İmalat sanayii alt kırılımlarının satış gelirlerini gösterir. Ciro endeksi yükseldikçe o sektördeki gelirin arttığı anlaşılır.

İhracat değeri

İmalat sanayii alt kırılımlarının yurtdışına sattıkları ürünlerin değerini gösterir. Devlet teşvikleri neticesinde ihracat değeri arttıkça o sektörün dış pazarlardaki rekabet gücünün arttığı anlaşılır.

İthalat değeri

İmalat sanayii alt kırılımlarının yurtdışından aldıkları ürünlerin değerini gösterir. İthalat değeri arttıkça o sektördeki iç talebin veya ara malı ihtiyacının arttığı anlaşılır.

Dış ticaret fazlası

İmalat sanayii alt kırılımlarının ihracat değerinden ithalat değerini çıkardığı değerdir. Dış ticaret fazlası pozitif ise o sektörde net ihracatçı, negatif ise net ithalatçı olduğu anlaşılır.

Doğrudan yabancı yatırım girişi

İmalat sanayii alt kırılımlarına yabancı sermayenin yaptığı yatırım miktarını gösterir. Doğrudan yabancı yatırım girişi arttıkça o sektörün yabancı yatırımcılar tarafından cazip bulunduğu anlaşılır.

Bu göstergeler ışığında, devlet teşvikleri ile birlikte Türkiye’nin imalat sanayii alt kırılımlarının performansını karşılaştırmak mümkündür.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni Sitemize Özel

Formu Dolduranlara
15% İndirim Kazanıyor

  Yatırım Teşvik Formu

  Web sitemize özel Yatırım teşvik formumuzu doldurun danışmanlık hizmetimizden %15 indirim fırsatımızdan faydalanın