Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

+1 -800-456-478-23

Yatırım Teşvik

Türkiye’de Son Dönem Yatırım (Sanayi) Ekosistemi

Türkiye’de Son Dönem Yatırım (Sanayi) Ekosistem

Yatırım teşvik belgesi, sanayi ekosisteminin gelişmesi adına önemli bir kavramdır. Türkiye’de de son dönemdeki sanayi açılımları adına yatırım teşviki önemli bir yer tutar.

Türkiye, özellikle enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere bazı sektörlerde önemli gelişmeler kaydetmiş ve bu doğrultuda değerli bir yatırım ekosistemine ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’nin büyüyen ve gelişen yatırım ekosistemi, farklı faktörlerin bir araya gelmesi neticesinde hızlı bir biçimde büyümüş, girişimcilik ruhu ve inovasyon potansiyeli yüksek bir hale gelmiştir.

Sanayi ekosisteminin gelişme sürecinde yatırım teşvikinin ve yatırımı özendirmek için düzenlenen yatırım teşvikinin önemli bir yeri vardır.

Tarihsel Bakış

Türkiye’nin sahip olduğu yatırım ekosistemi, geçmişte yapılan ekonomik politika hamleleri ve reformların etkisiyle şekillenmiştir. Özellikle 80’li yılların sonlarına tekabül eden bu süreç, Türkiye’nin ekonomik liberalleşme ve serbest piyasa hamlelerine odaklanmıştır.

Bu süreçte alınan kararlar sayesinde yabancı sermayenin Türkiye’ye akışı kolaylaşmış ve nihayetinde yerel girişimcinin de önü açılmıştır. Bu doğrultuda, 2012 ve 2023 yılları arasında 80.000’den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir.

Yatırım Teşvikleri ve Destekler

Vergi muafiyeti, yatırım teşvik belgeleri, enerji indirimleri ve yerel altyapı desteği gibi teşvikler, Türkiye’nin yatırımı teşvik etmek ve girişimciliği desteklemek amacıyla ortaya koyduğu çalışmalardır. Bunlar dışında Ar-Ge ve inovasyon alanında yer alan, bu doğrultuda hizmet gösterip yatırım teşvik belgesi alan şirketlerin özel avantajlar elde ettiği bilinir.

Türkiye’de Girişimcilik ve İnovasyon

Özellikle 80’li yılların ardından Türkiye’de işleyişe geçirilen anlayışı hem girişimciliği hem de inovasyon odaklı projeleri destekler ve teşvik eder. Günümüzdeki Türkiye’de başta teknoloji odaklı girişimciler için kuluçka merkezleri olmak üzere hızlandırıcı programlar ve Ar-Ge merkezleri büyüyor ve başarılı girişimciler yetiştiriliyor. Sözü geçen alanlardaki yatırım teşvik belgesi düzenlemeleri Türkiye’nin teknolojik yeteneklerini ve potansiyelini artırarak uluslararası rekabette önemli bir avantaj sağlıyor.

Yatırım Teşvik Belgesi Nasıl Alınır

Yatırım teşviki sanayi ekosisteminin gelişmesi adına önemli bir unsurdur. Türkiye’de yatırım teşvik belgesi almak için işletmeler, Türkiye’de yatırım yapmayı planladıkları sektörü ve bölgeyi belirlemeli ve bu konuda yerel yatırım teşvik ajansları veya ilgili bakanlık ile iletişime geçmelidir. İşletmeler, yatırım teşvik belgesi başvurusunu hazırlayarak yatırımın büyüklüğüne, türüne, istihdam yaratma potansiyeline ve çevresel etkilere dair bilgileri sunmalıdır.

Başvuru sonrasında bir dizi değerlendirme süreci gerçekleşir ve uygun görülen yatırımlar için yatırım teşvik belgesi verilir. Bu belge, işletmeye vergi indirimleri, gümrük muafiyetleri ve diğer teşvikler sağlar. Ancak, yatırım teşvik belgesi alma süreci oldukça detaylıdır ve yerel yatırım teşvik ajansları ile iletişime geçmek, başvuru prosedürlerini doğru bir şekilde takip etmek önemlidir.

Leave a comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni Sitemize Özel

Formu Dolduranlara
15% İndirim Kazanıyor

    Yatırım Teşvik Formu

    Web sitemize özel Yatırım teşvik formumuzu doldurun danışmanlık hizmetimizden %15 indirim fırsatımızdan faydalanın